Kalite Kontrol

Artpack, müşteri beklentilerini doğru bir şekilde anlar ve kayıt altına alır. Ürüne bağlı şartlar ilgili tüm proses liderleri tarafından bilinir, gerçekleşen faaliyetlerin şartları karşılayıp karşılamadığının kontrolü planlı bir şekilde hat içi (Inline) test ekipmanları ile yetkin ve deneyimli ekipler tarafından kontrol edilir. Sonuçları kayıt altına alınır ve muhafaza edilir. Müşteri Geri beslemeleri doğrultusunda dökümante edilmiş tüm bilgi ve kayıtlar Artpack bünyesinde ulaşılabilir durumdadır. Kontrol mekanizması Artpack bünyesinde Kurumsal Kaynak Planlama yazılım alt yapısıyla yürütülür.

KABUL

Tedarik edilen tüm ürün ve hizmetlere dair şartlar tüm Artpack Tedarikçileri tarafından bilinir ve onaylanır. Kalite Girişte Güvence altına alınır.

Ekibimiz bu aşamada sadece uygunluk kontrolü yapar.

PROSES

Üretim alt prosesleri boyunca kontrol noktaları, bu noktalarda gerçekleşecek kontrol tipleri ve şartları planlanır ve uygulanır.

Ekibimiz bu aşamada uygunsuz ürünün serbest bırakılmasını önler.

SERBEST BIRAKMA

Son ürüne dair her türlü ambalaj, temizlik ve güvenlik şartları ürün Artpack bünyesinden ayrılmadan önce kontrol edilir ve kayıt altına alınır.

Ekibimiz bu aşamada istenen özellikte ürünü müşteriye serbest bırakır.