İş Etiği Politikası

ARTPACK AMBALAJ olarak tüm iş süreçleri ve müşteri ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdendir. Politikamız, şirketimize ait gizli ve özel bilgileri, rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgileri, ticari sırları, mali bilgileri, personel özlük haklarına ait bilgileri, müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların bilgileri ve üçüncü şahıslarla akdedilen “Gizlilik Anlaşmaları” çerçevesindeki bilgileri kapsar. Şirket çalışanları, çıkar çatışmasından uzak durarak, şirket adını ve gücünü, kişisel fayda sağlamak amacıyla kullanmaktan kaçınır.

Paydaşlarımızı ilgilendiren aşağıdaki sorumluluklarımızın farkındayız.

 YASAL SORUMLULUKLARIMIZ

Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve uluslararası hukuk çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız.

 MÜŞTERİLERİMİZE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışırız. Ürünlerimizi , zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız. Müşterilerimizin gizli bilgilerini özenle koruruz.

 ÇALIŞANLARA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlarımıza dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda destekler, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.

 TEDARİKÇİLERİMİZ/İŞ ORTAKLARIMIZA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

İyi bir müşteriden beklendiği şekilde adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarımızın gizli bilgilerini özenle koruruz.

 RAKİPLERİMİZE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

Sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız.

 TOPLUMA VE İNSANLIĞA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

Demokrasinin, insan haklarının ve çevrenin korunması; sosyal sorumluluk işleri, suç ve yolsuzlukların  ortadan kaldırılması bizim için çok önemlidir. Çalışanlarımızı İyi bir vatandaş olma bilinciyle yönetir, toplumsal konularda öncü olarak duyarlı bir şekilde hareket etmelerini sağlarız. Çocuk işçi çalıştırılmaması konusunda İş Kanunu’na ve Türkiye Cumhuriyeti’nin tarafı olduğu Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) anlaşmalarına uygun hareket ederiz, tedarikçilerimizin de söz konusu mevzuat kapsamında uyum içerisinde olmasını gözetiriz.

 “ARTPACK AMBALAJ” Markasına Karşı Sorumluluklarımız

İş ortaklarımız, müşterilerimiz ve diğer paydaşlarımız; profesyonel yeterliliğimiz ve dürüstlüğümüz sayesinde bize güvenmektedirler. Bu itibarımızı en üst düzeyde tutmak öncelikli görevimizdir.

 

Bu politikada yer alan sorumlulukların uygulamaları Şirketimiz ETİK KURULU tarafından denetlenir.

                                                                                                                                                                        YÖNETİM KURULU BAŞKANI