İş Gücü Gereksinimi Politikası

Çocuk ve Genç İşçi:

Artpack, Temel İşgücü Gereksinimlerinin uygulanmasında, kuruluş gereksinimlerin hedeflerini yerine getirirken aynı zamanda ulusal hukuk tarafından tesis edilen hak ve yükümlülüklere gereken önemi verir. Çocuk ve genç işçi çalıştırmaz. Çocuk ve genç işçi çalıştırma ihtiyacı olursa, 10/6/2003 tarihli ve 25134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem yapılır.

Zorla ve Zorunlu Çalıştırma:

Artpack, her türlü zorla ve zorunlu çalıştırmayı ortadan kaldırmaktadır. İstihdam ilişkileri, ceza tehdidi olmaksızın gönüllü ve karşılıklı rızaya dayalıdır. Zorla veya mecburi bir uygulama yapılmaz.

Ayrımcılık:

Artpack, istihdam ve meslekte ayrımcılık yapılmamasını güvence altına alır. İstihdam ve meslek uygulamalarında ayrımcılık yapmaz.

 Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Pazarlık:

Artpack, örgütlenme özgürlüğüne ve etkin toplu pazarlık hakkına saygı duyar. 

                                                                                                                                                                                     YÖNETİM KURULU BAŞKANI