“This e-mail message is private and may contain commercial purposes that should be kept confidential with your personal computer.
We remind you that personal data, especially emails containing sensitive personal data, is sent to you for business purposes and
cannot be used out of business purposes. It is your legal obligation to store this data well on your system and to take necessary
attention and care. If this e-mail message has been received by mistake, we remind you that you must not use its contents in any way,
do not open any attached files, and that you must immediately return it to the sender and delete all copies from your message
box in accordance with the Personal Data Protection Act No. 6698, otherwise you may be liable.

Bu e-posta mesajı kişiye özel olup, kişisel veriler ile gizli kalması gerekli ticari veriler içeriyor olabilir. Kişisel veri,
özellikle de hassas kişisel veri içeren e-postaların size iş gereği gönderildiğini, iş amacı dışında kullanılamayacağını hatırlatırız.
Bu verileri sisteminizde iyi saklamanız, gereken özeni göstermeniz yasal yükümlülüğünüzdür. Eğer bu e-posta mesajı size yanlışlıkla
ulaşmışsa, içeriğini hiçbir şekilde kullanmamanız, ekli dosyaları açmamanız ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince
yollayıcıya hemen geri gönderip tüm kopyalarını mesaj kutunuzdan silmeniz gerektiğini, aksinin sorumluluğa yol açabileceğini hatırlatırız.”