İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Artpack olarak İnsan Kaynakları Politikamız ;


Çağdaş uygulamalarla nitelikli adayların Artpack bünyesine katılımını sağlamak,


Katılımını sağladığımız adayların gelişimini sağlayacak ortamlara hazırlamak,


Sevgi ve saygıya dayalı fakat iş yaşamının gerçekleriyle uyumlu bir çalışma ortamı yaratmaktır.