ENTEGRE SİSTEM POLİTİKASI

ENTEGRE SİSTEM POLİTİKASI

Artpack Kağıt Ambalaj A.Ş, politikasını izlediği ve de uyguladığı referans dünya standartları şartlarını dikkate alarak aşağıdaki şekilde oluşturmuştur.

 

“Şirketimiz, müşteri talep ve beklentileri doğrultusunda yasal ve mevzuat şartlarına uygun yönetim faaliyetlerini oluşturmuş, sürekli iyileştirme kararlılığında üretim yapmayı gaye olarak benimsemiştir. Bu amaca uygun olarak;

 

  • “ARTPACK” markasını “Kalite”, “Teknoloji”, “Hijjyen” ve “Sürdürebilirlik” kavramları ile özdeş hale getirmek,

  • Proses bazlı yaklaşımlarla stratejik yönümüze uygun olarak paydaşlarımızın menfaatlerini koruyarak riskleri minimize etmek;

  • Çalışanlarımızın ve ilgili tüm tarafların sürekli eğitimi ve sisteme katılımlarını sağlamak,

  • Yasal olmayan ağaç ve orman ürünlerinin kullanılmasını önlemek

  • İyi yönetilmiş orman ürünleri için uygulanan Koruma ve Gözetim zincirince sorumlulukların tüm çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlamak,

  • Müşteri memnuniyetini ilke olarak benimsemek,

  • Çalışanlarımızın sağlık ve güvenlik şartlarını sağlayarak işten kaynaklı mesleki rahatsızlıklar ve kazaları en az seviyeye indirgemek;

  • Üretim faaliyetlerimiz ve ürünlerimizin çevreye olan etkisini önleyici faaliyetleri geliştirmek;

  • Üretim şartlarında hijyen standartlarını esas alarak, ürünlerimizin güvenliğini üst seviyede tutmak;

  • Kalite, yasallık, güvenilirlik ve sürdürülebilirlik konularında sürekli gelişmeyi sağlamak öncelikli görevimizdir.

  • Faaliyet kapsamımıza giren tüm faaliyetlerimizde “Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti” bu amacın temel anahtarıdır.”

  GENEL MÜDÜR