İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Ambalaj Sektöründe faaliyet gösteren kuruluşumuz, tüm süreçlerini  deneyimli uzmanları ile hayata geçirerek, mutlu çalışan profiliyle, sektörde söz sahibi olmaya devam etmektedir. Bu doğrultuda paydaşlarının ve çalışanlarının beklentilerini karşılayan, kalite anlayışını dünyaca kabul edilmiş sistem standartları doğrultusunda sürekli iyileştiren, çalışanlarının katılım ve öneriyle güçlenen, bu uğurda memnuniyet olgusunu tüm süreçlerine girdi olarak sunan bir kuruluş olma yolunda, insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaktadır.

 

Faaliyet konusu kapsamında çalışmalarımızın verimli bir şekilde yürütülmesi hedefiyle, İnsan kaynakları süreçlerinde doğru insanın, doğru sayıda, doğru zamanda yasal ve etik değerlere uygun olarak işe alınması, görevlendirilmesi ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması, bu doğrultuda etkin kaynak planlamasının yapılması, görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi ve bu sorumluluklar doğrultusunda Performans Yönetim Çalışmalarının ölçülebilir bir şekilde gerçekleştirilmesi temel yaklaşımımızdır.

 

Bu yaklaşım doğrultusunda Kuruluş içi tüm süreçlerde iyileştirmenin teşvik edilmesi, çalışanlarımızın mevzuatlar ve etik değerler doğrultusunda temel yasal hakların sağlanması, çalışma ortamının, çalışan beklentileri doğrultusunda iyileştirilmesiyle, sağlık ve güvenlik olgularının ön planda tutulması, sosyal hakların sağlanması, çalışanlarımızın öneri, fikir ve her türlü geri bildirimlerinin ön planda tutulması, başarı ve yaratıcılığı teşvik edecek ödüllendirme sistemlerinin yürütülmesi, mutlu çalışan kaliteli iş anlayışıyla, çalışanların memnuniyetinin arttırılması, müşteri beklentilerinin karşılanması adına emek veren çalışanlarımızın sağlık ve güvenlik koşullarının sağlanması,Kuruluşumuza, ailelerine ve topluma bağlanmaları için çalışanlarımızın esinlendirilmesi, din, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmadan çalışanlarımızın eşitlik ilkesi altında istihdam edilmesi, vazgeçilmez prensiplerimizdir.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI